سوییچ های ۴ و ۸ و ۱۶ و ۲۴ پورت مخصوص دوربین های مداربسته

سوییچ های ۴ و ۸ و ۱۶ و ۲۴ پورت مخصوص دوربین های مداربسته

سوییچ های 8 پورت

سوییچ های ۸ پورت

سوییچ های ۴ پورت مخصوص دوربین های مداربسته

سویچ های ۴ پورت مخصوص شبکه و دوربین های مداربسته در مدل های تمام POE و ساده آماده عرضه می باشد.

قیمت این سوییچ ۱۹۹۰۰۰ تومان می باشد که می تواند راهکار مناسبی برای پروژه های متوسط باشد.

سوییچ های ۸ پورت مخصوص دوربین های مداربسته

سویچ های ۸ پورت مخصوص شبکه و دوربین های مداربسته در مدل های تمام POE و نیمه POE و ساده آماده عرضه می باشد.

قیمت این سوییچ ۲۴۹۹۰۰۰ تومان می باشد که می تواند راهکار مناسبی برای پروژه های متوسط باشد.

سوییچ های ۱۶ پورت مخصوص دوربین های مداربسته

سویچ های ۱۶ پورت مخصوص شبکه و دوربین های مداربسته در مدل های تمام POE و نیمه POE و ساده آماده عرضه می باشد.

قیمت این سوییچ ۳۰۹۰۰۰ تومان می باشد که می تواند راهکار مناسبی برای پروژه های متوسط باشد.

سوییچ های ۲۴ پورت مخصوص دوربین های مداربسته

سویچ های ۲۴ پورت مخصوص شبکه و دوربین های مداربسته در مدل های تمام POE و نیمه POE و ساده آماده عرضه می باشد.

قیمت این سوییچ ۴۹۹۰۰۰ تومان می باشد که می تواند راهکار مناسبی برای پروژه های متوسط باشد.

نوشته سوییچ های ۴ و ۸ و ۱۶ و ۲۴ پورت مخصوص دوربین های مداربسته اولین بار در HP فروشگاه. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico