نظر سینماگر سرشناس درباره «به وقت شام»

 رضا میرکریمی در نوشته کوتاهی به تمجید از ساخته جدید ابراهیم حاتمی کیا پرداخت.

Powered by WPeMatico