بست‌نشینی احمدی‌نژاد و رفقایش

از عصر امروز محمود احمدی‌نژاد و دوستانش همچون جوانفکر و شریف زاده در صحن امامزاده صالح با هدف دعا برای آزادی زندانیان آغاز شد.

Powered by WPeMatico